Stortjørna

« Tilbake til databasen

Den største tjønna i et område med flere små fiskevann. Relativt stor ørret- og røyestamme, men fisken er småfallen.

Det oppfordes til fang og slipp av all fisk over 0,5 kg (en sjeldenhet).

Registrerte brukere kan redigere denne teksten. Logg inn eller registrer deg.

Les mer om Syntax og Retningslinjer
Værmeldinger er midlertidig ute av drift

Egenskapar


Namn Stortjørna
Løpenummer 42891
Vassdragsnummer 151.D3Z
Namnhierarki Litle Fiplingdalselva/Vefsna
Areal (km²) 0.6409
Høgd over havet (m) 638
Prøvefisket TODO
Vasskvalitet
Geodetiske koord. 65.3691 N, 13.5616 E
UTM koord. 7250350 N, 433112 E (UTM 33)
Eksterne kartreferanser NVE Atlas, Google Maps
Grunneierlag
Fiskekort
Anslått fiskeproduksjon 320.45 kg/år

Fiskebestander


Artar Status Gyteforhold Kommentar Handling
ørret Svært dårlig Svært gode I gamle dager var det en relativt god ørretbestand i Stortjønna, men den har kollapset totalt etter utsetting av røye. En eller annen idiot (angivelig en svenske..) har tatt seg friheten til å leke Gud. Tidligere var gjennomsnittstr. på 2-3 hg, og det ble tatt en og annen fisk rundt kiloen. I dag er situasjonen en helt annen. Småfallen røye (50-100 gram) dominerer Stortjønna (og omkringliggende småtjønner). Gjennomsnittsstr. på ørreten har også gått betraktelig ned (rundt 100 gram), og fisk over 0,5 kg er en sjeldenhet. Det er har også blitt observert ulovlig garnfiske (med store masker) i Stortjønna. Ryktene sier at dette har skjedd i forbindelse med reindriften i området. Rovfisket har tatt ut de siste store individene (5 hg+) som er med på å regulere bestanden, og forverret situasjonen ytterligere. Det vil antageligvis ta flere tiår før bestanden normaliseres, men ørretstammen vil aldri bli som den engang var. Garnfiske i skjøre fjellvann burde være forbudt for alle og enhver.. Det oppfordres derfor til fang og slipp av all ørret over 5 hg, og fritt uttak av røye i alle størrelser.
Røye Overbefolket Svært gode Røya fantes opprinnelig ikke i Stortjønna (og omkringliggende tjønner), men en eller annen idiot med liten forståelse for naturen og forvaltning har satt ut røye i Stortjønna. Resultatet er en kollaps i ørretbestanden. Ørreten har blitt totalt utkonkurrert, og småfallen røye med lav K-faktor dominerer vannet. Størrelsen på ørreten har også sunket betraktelig (se beskrivelse av ørretbestanden). Det oppfordes derfor til uttak av fisk som er mindre enn gjennomsnittsstr, og fang og slipp på alt over. Det er utrolig viktig at de (relativt) store fiskene ikke taes opp, når gytemulighetene er så gode. De fungerer som regulatorer i økosystemet.
Røye Svært dårlig Dårlig Det er ikke behov for utsettinger av fisk i Stortjønna. For det første ødelegger det de lokale stammene, og for det andre fører er den naturlige rekrutteringen mer en god nok. Stortjønna har ikke kapasitet til å huse med enn 100-200 fisk hvis fisken engang i fremtiden skulle bli relativt stortvokst. Lav rekruttering og fiskespisende ørret og røye er nøkkelen. For all del ikke kakk ørret eller røye over 0,5 kg. Fiskespisende ørret og røye regulerer bestanden og opprettholder balansen. Praktiser catch and release på all ørret og røye over 0.5 kg. I dag er tjønna overbefolket av både ørret og røye, og kraftig uttynningsfiske med ruser rettet mot smårøye (>100 gram) er det eneste botemiddelet mot problemet. Småmaska garn kan også brukes (15 mm), men garn har en tendens til å gi bifangst og skade større fisk. Ruser foretrekkes. Nesten samme case: https://www.njff.no/nyheter/Sider/ubrukelig-fiskevann-fikk-storørret.aspx Sånn går det når bygdetullinger forsøker å kultivere vann. Aldri kakk stor ørret eller røye.

Bilder


Foto: rumpetrollet
Ørret fra Stortjønna (Grane)
Karakter: Avventar stemmer

Logg inn for å avgi stemme

Syn alle bilete (1 bilete totalt) »

Meir informasjon


Finn du ikkje informasjonen du leitar etter? Sportsfiske.nu har ein eigen diskusjonsgruppe for slike spørsmål (f.eks fiskekortutsal, fiskemetodar, lokale reglar, o.l). Gå hit for å stille ditt spørsmål, eller send ein epost til sportsfiskenu@googlegroups.com

Kommentarar

kariella [08.05.17 - 13:41]

Kræsj

Det har oppstått en feil, og en epost har blitt sendt til admin@sportsfiske.nu.

Feilmeldingen var: preg_replace(): Compilation failed: missing terminating ] for character class at offset 25

Kildefil: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser/Filter/Lists.php (linje 103)

Hjelp til å fikse denne feilen ved å legge inn en rapport her: http://dev.sportsfiske.nu/trac/idbsys/newticket. Dette vil være til stor hjelp!

Backtrace:

#001: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser/Filter/Lists.php, line 103
#002: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser.php, line 324
#003: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser.php, line 844
#004: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser.php, line 862
#005: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Base/Helper/Format.php, line 47
#006: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Comment/View/comment.php, line 29
#007: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Comment/View/index.php, line 18
#008: /usr/local/lib/php/Solar/View.php, line 475
#009: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 515
#010: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 473
#011: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 426
#012: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Front.php, line 166
#013: /usr/local/lib/php/Solar/View/Helper/Component.php, line 24
#014: , line 
#015: /usr/local/lib/php/Solar/View.php, line 274
#016: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Lake/View/details.php, line 287
#017: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Lake/View/details.php, line 287
#018: /usr/local/lib/php/Solar/View.php, line 475
#019: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 515
#020: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 473
#021: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 426
#022: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Front.php, line 166
#023: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Front.php, line 181
#024: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/index.php, line 18

Query log:

select municipality.*, county.id as fid, county.subdomain as fsubdomene from municipality join county on municipality.county_id = county.id where municipality.subdomain = 'grane'
select count(*) as num from municipality where subdomain = 'grane'
select * from counter where dag = '06.06.2020' and ip = '34.232.62.209'
select * from counter order by id desc limit 0,1
update counter set pageviews = '35413067' where id = '759231'
select * from wikiitem where identifier = '527466-stortjørna' limit 1
select * from user where id = '974'
select waterquality_id from waterquality_lakeobject where lakeobject_id = 527466
select landowner_id from landowner_lakeobject where lakeobject_id = 527466
select count(*) as num from lakeimage where lakeobject_id = 527466
select * from imagerating where lakeimage_id = 948