Smaltjørna

« Tilbake til databasen

Ingen informasjon her ennå

Registrerte brukere kan redigere denne teksten. Logg inn eller registrer deg.

Les mer om Syntax og Retningslinjer
Værmeldinger er midlertidig ute av drift

Egenskapar


Namn Smaltjørna
Løpenummer 42906
Vassdragsnummer 151.D3Z
Namnhierarki Litle Fiplingdalselva/Vefsna
Areal (km²) 0.0704
Høgd over havet (m) 639
Prøvefisket TODO
Vasskvalitet
Geodetiske koord. 65.3638 N, 13.5462 E
UTM koord. 7249780 N, 432383 E (UTM 33)
Eksterne kartreferanser NVE Atlas, Google Maps
Grunneierlag
Fiskekort
Anslått fiskeproduksjon 35.2 kg/år

Fiskebestander


Artar Status Gyteforhold Kommentar Handling
ørret Småfallen Dårlig Smaltjønna tåler ikke uttak av fisk. Fisken i tjønna/elva er stasjonær og territoriell, og det er fullt mulig å utrydde helt stammen ila. en dag med hardt fiske. Praktiser catch and release. I dag er tjønna overbefolket pga. såkalt matauk-fiske, og småfallen ørret og røye dominerer. Det er ikke behov for utsettinger av fisk i Stortjønna eller omkringliggende tjønner. Unntak: Tjønnene oppe på Kappfjellet. For det første ødelegger det de lokale stammene, og for det andre fører er den naturlige rekrutteringen mer en god nok. Stortjønna har ikke kapasitet til å huse med enn 100-200 fisk hvis fisken engang i fremtiden skulle bli relativt stortvokst. Lav rekruttering og fiskespisende ørret og røye er nøkkelen. For all del ikke kakk ørret eller røye over 0,5 kg. Fiskespisende ørret og røye regulerer bestanden og opprettholder balansen. Praktiser catch and release på all ørret og røye over 0.5 kg. I dag er tjønna overbefolket av både ørret og røye, og kraftig uttynningsfiske med ruser rettet mot smårøye (>100 gram) er det eneste botemiddelet mot problemet. Småmaska garn kan også brukes (15 mm), men garn har en tendens til å gi bifangst og skade større fisk. Ruser foretrekkes. Nesten samme case: https://www.njff.no/nyheter/Sider/ubrukelig-fiskevann-fikk-storørret.aspx Sånn går det når bygdetullinger forsøker å kultivere vann. Aldri kakk stor ørret eller røye.
Røye Svært dårlig Dårlig Tåler ikke uttak av fisk. Det samme gjelder de små omkringliggende tjønnene. Det er mulig å utrydde stammen ila. en dsg med hardt fiske. Praktiser catch and release på all ørret og røye over 0.5 kg. P.d.d er vassdraget overbefolket av småfallen øreet og røye. Det er ikke behov for utsettinger av fisk i Stortjønna. For det første ødelegger det de lokale stammene, og for det andre fører er den naturlige rekrutteringen mer en god nok. Stortjønna har ikke kapasitet til å huse med enn 100-200 fisk hvis fisken engang i fremtiden skulle bli relativt stortvokst. Lav rekruttering og fiskespisende ørret og røye er nøkkelen. For all del ikke kakk ørret eller røye over 0,5 kg. Fiskespisende ørret og røye regulerer bestanden og opprettholder balansen. Praktiser catch and release på all ørret og røye over 0.5 kg. I dag er tjønna overbefolket av både ørret og røye, og kraftig uttynningsfiske med ruser rettet mot smårøye (>100 gram) er det eneste botemiddelet mot problemet. Småmaska garn kan også brukes (15 mm), men garn har en tendens til å gi bifangst og skade større fisk. Ruser foretrekkes. Nesten samme case: https://www.njff.no/nyheter/Sider/ubrukelig-fiskevann-fikk-storørret.aspx Sånn går det når bygdetullinger forsøker å kultivere vann. Aldri kakk stor ørret eller røye.

Bilder


Meir informasjon


Finn du ikkje informasjonen du leitar etter? Sportsfiske.nu har ein eigen diskusjonsgruppe for slike spørsmål (f.eks fiskekortutsal, fiskemetodar, lokale reglar, o.l). Gå hit for å stille ditt spørsmål, eller send ein epost til sportsfiskenu@googlegroups.com

Kommentarar

rumpetrollet [28.11.13 - 17:52]

Kræsj

Det har oppstått en feil, og en epost har blitt sendt til admin@sportsfiske.nu.

Feilmeldingen var: preg_replace(): Compilation failed: missing terminating ] for character class at offset 25

Kildefil: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser/Filter/Lists.php (linje 103)

Hjelp til å fikse denne feilen ved å legge inn en rapport her: http://dev.sportsfiske.nu/trac/idbsys/newticket. Dette vil være til stor hjelp!

Backtrace:

#001: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser/Filter/Lists.php, line 103
#002: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser.php, line 324
#003: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser.php, line 844
#004: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser.php, line 862
#005: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Base/Helper/Format.php, line 47
#006: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Comment/View/comment.php, line 29
#007: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Comment/View/index.php, line 18
#008: /usr/local/lib/php/Solar/View.php, line 475
#009: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 515
#010: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 473
#011: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 426
#012: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Front.php, line 166
#013: /usr/local/lib/php/Solar/View/Helper/Component.php, line 24
#014: , line 
#015: /usr/local/lib/php/Solar/View.php, line 274
#016: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Lake/View/details.php, line 287
#017: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Lake/View/details.php, line 287
#018: /usr/local/lib/php/Solar/View.php, line 475
#019: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 515
#020: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 473
#021: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 426
#022: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Front.php, line 166
#023: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Front.php, line 181
#024: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/index.php, line 18

Query log:

select municipality.*, county.id as fid, county.subdomain as fsubdomene from municipality join county on municipality.county_id = county.id where municipality.subdomain = 'grane'
select count(*) as num from municipality where subdomain = 'grane'
select * from counter where dag = '06.06.2020' and ip = '34.232.62.209'
select * from counter order by id desc limit 0,1
update counter set pageviews = '35412284' where id = '759211'
select * from wikiitem where identifier = '557779-smaltjørna' limit 1
select * from user where id = ''
select waterquality_id from waterquality_lakeobject where lakeobject_id = 557779
select landowner_id from landowner_lakeobject where lakeobject_id = 557779
select count(*) as num from lakeimage where lakeobject_id = 557779